Praca jako Scrum Master – jakich pracowników szukają firmy?

Trzy lata później

Trzy lata minęły od powstania tego tekstu. Pomyślałem, że to dobra okazja do sprawdzenia co dzisiaj dzieje się z ogłoszeniami o pracę dla Scrum Master – jakich pracowników szukają firmy? Jest lepiej? Może jest gorzej? Albo jest inaczej?

Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to ilość. Bez najmniejszego problemu można przebierać w ponad 50 ogłoszeniach. Jest to ogromny wzrost, ponieważ wcześniej było to kilka, w porywach do kilkunastu ogłoszeń. To pokazuje jak bardzo rozwinął się rynek „zwinności”. Możemy się za tem cieszyć! Poszukiwanie pracy jako Scrum Master chyba nigdy wcześniej nie było łatwiejsze.

Jakość ogłoszeń na Scrum Master – jakich pracowników szukają firmy?

Druga rzecz to … jakość ogłoszeń. Po prostu nie ma się do czego przyczepić. Wszystkie ogłoszenia można wręcz uznać za wzorowe. Spośród 54 przeanalizowanych ogłoszeń, nie znalazłem ani jednego, które przypominałoby to sprzed 3 lat! To jest niesamowite i oczywiście bardzo mnie to cieszy! Wymagania są zgodne z rzeczami, którymi powinien zajmować się Scrum Master: wspieranie zespołu, Product Ownera i całej organizacji. Dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć zdania (zdania, a nie całe ogłoszenia) które sugerują oczekiwanie realizacji zadań Project Managera. Ale nawet one są opisane w sposób, który nie razi. Spokojnie można założyć, że wynika to z uwarunkowań danej organizacji i momentu w którym się znajduje.

Patrząc po opisach aktualnych ogłoszeń można więc spokojnie wysnuć wniosek, że mamy już bardzo dojrzałe firmy. Stosowanie Scruma jest rozumiane i przestrzegane. Ciekawi mnie jak to wygląda z Twoich osobistych doświadczeń? Czy faktycznie mamy już wysoki poziom dojrzałości Scruma w firmach? Napisz komentarz.

Ile i za ile?

Jakiego doświadczenia szukają firmy? Najczęściej jest to minimum 2 lata. Jeżeli więc jesteś na początku Scrum Master – skiej drogi lub planujesz ją dopiero zacząć, weź to pod uwagę. Jest to standardowy przykład kwadratury koła. Nie masz doświadczenia więc masz mniejsza szanse na zatrudnienie, nie możesz znaleźć zatrudnienia więc nie masz jak zdobyć doświadczenia. Warto popatrzeć na temat kursów i certyfikatów, które są na początkowych etapach rozwoju kariery bardziej potrzebne.

Kolejną grupą jaką zauważyłem to wymaganie powyżej 5 lat doświadczenia. Takich ogłoszeń jest tylko kilka ale to również pokazuje dojrzałość rynku. Potrzeby i wymagania firm się zwiększają a Scrum Masterzy są już w stanie takie oczekiwania zaspokoić.

Ile zatem można zarobić jako Scrum Master? Widełki jakie pojawiają się najczęściej to 10.000-15.000 złotych netto przy umowie B2B. Jakie faktycznie mamy zarobki? Chcemy się tego dowiedzieć i dlatego organizujemy anonimową ankietę! Kliknij tutaj i podziel się tą informacją. Na podstawie zebranych danych przygotujemy bardziej szczegółowy „raport” o zarobkach Scrum Masterów w Polsce 🙂 Dane zbieramy do ………..

Przeczytaj jak było kiedyś

Tłum ludzi kłębił się w niedużej sali w podziemiach krakowskiego klubu. Na dworze było ciepło, by nie powiedzieć gorąco, więc w środku było trochę duszno. Nikt jednak nie zwracał na to uwagi. Na spotkanie z prezentacją Joanny Adamczyk: „Od zera do Scrum Mastera” zorganizowane przez “ALE Kraków” przyszło dużo ludzi. Na koniec padło sporo pytań z sali, czy z takim a nie innym wykształceniem można zostać Scrum Masterem i jak się nim zostaje. Wygląda na to, że mamy dużo chętnych na takie stanowisko.

To bardzo dobra informacja. Zawód Scrum Mastera jest na drugim miejscu w rankingu LinkedIn ( http://bit.ly/2tJ16qo ) z wynikiem +104% wzrostu pod względem ilości ofert pracy. Jako najbardziej obiecująca praca w 2017 roku jest on środku listy. Zostanie SM wydaje się więc całkiem dobrą ścieżką zawodową. Jakich Scrum Masterów poszukują firmy?

Ten poniedziałkowy wieczór zainspirował mnie do kilku refleksji. Podczas innych spotkań często rozmawialiśmy ogólnie o pozycji Scruma w firmach, w których pracujemy, roli jaka przypisywana jest osobom pracującym jako Scrum Masterzy. Wniosek najczęściej był jeden, że wzniosłe idee Scrum Guide realizujemy na tyle na ile pozwala rzeczywista sytuacja w firmie, potrzeby projektowe, współpraca z klientem. Ogólnie prędzej czy później wyłaniało się gdzieś określenie ScrumBut. Jakie jest znaczenie tego określenia? Odpowiedź brzmi: “Robimy w naszej firmie Scrum, ale …” Czy jest to w tym podejściu coś złego? Napiszę innym razem.

Co w ogłoszeniach piszczy?

Teraz postanowiłem sprawdzić jakich Scrum Masterów poszukują pracodawcy w swoich zwinnych (bardzo popularne) firmach patrząc przez pryzmat ogłoszeń o pracę. Rola SM jest jasno opisana w Scrum Guide, ale czy właśnie takich osób szukają firmy? Czy można z takich ogłoszeń wyczytać coś więcej?

Zerknąłem na kilka najpopularniejszych portali z ogłoszeniami o pracę. Można znaleźć na nich kilkanaście, do kilkudziesięciu ogłoszeń z całej Polski. Wszystkie firm są nowoczesne, pracują nad innowacyjnymi produktami dla międzynarodowych klientów. Wszystkie oczywiście pracują zwinnie i na potrzeb dalszego rozwoju poszukują Scrum Masterów. Przed jakimi zadaniami możemy być postawieni?

Po przeczytaniu wielu, wielu ogłoszeń mogę pokusić się o pewne podsumowanie. Na ile jest ono prawdziwe – oceń sam i podziel się swoimi uwagami i doświadczeniami.

Okazało się, że w większości ogłoszeń mamy do czynienia jednak z tworem scrum-but-owym. Opisy wymagań stanowią mieszankę scrumowych haseł i obowiązków PM poprzebieranych w zwinne słówka. W większym bądź mniejszym stopniu są to opisy wymagań zupełnie rozbieżne z opisanymi w Scrum Guide zasadami, który chyba najlepiej określić kompetencyjnym bigosem.

Co znajdziesz w ogłoszeniach?

Przed jakimi wyzwaniami zawodowymi postawią swoich nowo zrekrutowanych Scrum Masterów zwinne firmy? Jak ocenisz taki zakres swojej pracy?

Obowiązki SM według ogłoszeń o pracę:

 • Organizacja i prowadzenie prac zespołu
 • Realizacja zadań projektowych z zespołem deweloperskim zgodnie z wymogami projektowymi,
 • Monitorowanie i raportowanie postępu prac zespołu,
 • Udział w tworzeniu harmonogramów prac.
 • Weryfikacja wykonania szacowania czasu prac przez zespół deweloperski;
 • Odpowiedzialność za delivery w jednym ze streamów funkcjonalnych w projekcie rozwoju systemu core’owego
 • Zarządzanie na co dzień kilkuosobowym zespołem developerów
 • Planowanie sprintów, w tym szacowanie pracochłonności, prowadzenie codziennych sun-upów, rozliczanie programistów z zadań, organizacja retro (pisownia oryginalna)
 • Planowanie czasu realizacji poszczególnych projektów, wyznaczanie jednostkowych celów poszczególnym członkom zespołu developerskiego
 • Zarządzanie listą prac (backlog’iem zadań) zespołów w tym: wsparcie w definiowaniu zadań, ustalaniu priorytetów i kolejności ich realizacji;
 • Nadzór nad przebiegiem spotkań planistycznych i retrospektywna weryfikacja jakości zrealizowanych zadań;
 • Nadzór nad przebiegiem dziennych spotkań zespołów zadaniowych;
 • Tworzenie i kontrola planu pracy w ramach projektu.
 • Planowanie i prowadzenie prac zespołu
 • Tworzenie harmonogramów prac
 • Monitorowanie postępów i pracy zespołu
 • Weryfikacje wykonania szacowanego czasu prac przez zespół developerski
 • Koordynacje i monitorowanie zadań zleconych pozostałym zespołom Scrum/Kanban
 • Wykrywanie ryzyk i szans oraz ich raportowanie,
 • Zapewnianie optymalnej realizacji zadań technicznych przez zespół, zgodnie z wymogami projektowymi;
 • Analiza możliwości osiągania założonych celów i określanie priorytetów;
 • Reprezentowanie zespołu na spotkaniach regularnych
 • Pełnienie funkcji łącznika pomiędzy Produkt Ownerami, Dyrektorem IT, a zespołem developerów
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Zespołu.

Czasami znajdzie się coś dobrego

Jak brzmi taka lista? Tak, to są prawdziwe wymagania zebrane z różnych ogłoszeń. Są one wymieszane w różnych proporcjach z zapisami które dobrze opisują zadania, przed jakimi każdy SM chciałby być postawiony w organizacji, albo przynajmniej które nie kłują w oczy:

 • Odpowiedzialność za wdrożenie i promowanie Scrum w projekcie,
 • Usuwanie przeszkód w realizacji celów związanych z dostarczaniem funkcjonalności i poprawek na czas
 • Prowadzenie ceremoniału SCRUM, aktywne wsparcie zespołu developerskiego na każdym etapie realizacji projektu
 • Opieka mentorska – organizowanie szkoleń oraz warsztatów, zaangażowanie w cykl funkcjonowania zespołów IT w organizacji
 • Zapewnienie zgodności pracy zespołów developerskich zgodnie z metodyką SCRUM
 • Współpraca z pozostałymi SM oraz Product Ownerami
 • Wspieranie procesu wdrażania zwinnych metodyk w organizacji;
 • Propagowanie idei zwinności w organizacji;
 • Dbanie o przestrzeganie praktyk i reguł Scrum;
 • Współpraca z innymi Scrum Masterami;
 • Pełnienie roli Scrum Mastera w jednym/ dwóch zespołach wytwórczych;
 • Usuwanie wszelkich przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających realizację pracy zespołowi zadaniowemu w ramach zaplanowanych prac utrzymaniowych i wydań systemowych;
 • Wsparcie komunikacji pomiędzy członkami zespołów a Kierownikami Projektów lub klientem wewnętrznym (Właścicielem biznesowym);
 • Implementację i planowanie wykorzystania metodyki Scrum
 • Zrozumienie i stosowanie metodyki Scrum w zespole developerskim
 • Wspomaganie przebiegu zdarzeń scrumowych
 • Znajdowanie i usuwanie przeszkód ograniczających postępy zespołu
 • Wsparcie organizacji, właściciela produktu i zespołu developerskiego

Chwalebne wyjątki

Ten drugi zestaw wymagań brzmi dużo lepiej, ale nie spodziewaj się zbyt wielu prawidłowo ułożonych ogłoszeń. W zasadzie to można śmiało stwierdzić, że takich jest bardzo niewiele. Podczas pracy nad tym tekstem w sumie znalazłem tylko jedno ogłoszenie (do polskiej firmy) które, jak mi się wydaje, zwięźle i w samo sedno opisuje zakres obowiązków SM w firmie. Zgodzisz się ze mną?

 • Ensure that the teams follow the scrum process
 • Ongoing team support in execution of tasks and removing impediments
 • Facilitating team events to ensure regular progress
 • Team motivation and ensuring work effectiveness

Czas podsumować

Podsumowując mamy w ogłoszeniach do czynienia z totalnym pomieszaniem pojęć, zadań i kompetencji. Moim zdaniem wynika to z braku zrozumienia przez organizację idei Scruma. Jest w firmie wprowadzony, jest jakoś tam używany w postaci Scrum-But. Trzeba SM zatrudnić, bo przecież jesteśmy zwinni, ale w sumie to nie wiadomo co on robi, więc warto dołożyć mu jakiś konkretnych zadań: nadzór, planowanie i raportowanie, rozliczanie. Poza tym mamy w firmie swoje, dobrze wypracowane procedury, które muszą funkcjonować – sprawdzają się u nas bardzo dobrze. W zasadzie to potrzebujemy Project Managera, ale ponieważ wprowadzamy tego modnego Scrum’a – zmieńmy nazwę stanowiska na Scrum Master.

To wszystko pokazuje jak prawdopodobnie niska jest świadomość w tych firmach, jak duże może być niezrozumienie idei Scruma i jak w rzeczywistości działają. Osoby zaczynające swoją pracę jako SM wtłoczeni w takie ramy bardzo szybko mogą uznać, że Scrum tak wygląda. Dlatego tak ważna jest nauka, świadomość samych SM i organizowane w wielu miastach spotkania poświęcone tej tematyce.

Myślę że ten tekst był pomocny by dowiedzieć się Scrum Master – jakich pracowników szukają firmy? Mam nadzieję poznać Cię na jednym z takich spotkań i porozmawiać o Scrum. A teraz podziel się swoimi uwagami i doświadczeniami.

P.S. Dziękuję bardzo @Radek Lont i @Mariusz Petlic za uwagi podczas pracy nad tym tekstem.

Przeczytaj również 5 x Certyfikat Scrum i Kanban. Co, gdzie, za ile?

Podobne wpisy