Eksperyment #8 – zacznij mierzyć

Eksperyment #8 – zacznij mierzyć

Inspiracja: Drogowskazy – projektowe metryki agile przygotowane przez Pawła

Eksperyment

W tym tygodniu będziemy myśleć o pomiarach, metrykach, wskaźnikach, tych kluczowych, wyprzedzających i opóźnionych. Do stworzenia metryk, czy Key Performance Indicators (KPI, kluczowe wskaźniki efektywności) jest dużo różnych podejść, ale każda opiera się na danych które są zbierane. Z mojego doświadczenia wynika, że im pomiary są bardziej zautomatyzowane, tym metryka, czy też wskaźnik mają większą szansę na wskazanie nam jakiejś tendencji, albo problemu.

Eksperyment: Zacznij mierzyć (i wyciągać wnioski).

Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement.
If you can’t measure something, you can’t understand it.
If you can’t understand it, you can’t control it.
If you can’t control it, you can’t improve it.

Pomiar jest pierwszym krokiem, który prowadzi do kontroli, a ostatecznie do poprawy.
Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tego zrozumieć.
Jeśli nie możesz tego zrozumieć, nie możesz tego kontrolować.
Jeśli nie możesz tego kontrolować, nie możesz tego poprawić.
H. James Harrington, autor, popularyzator idei kosztów złej jakości (ang. Costs of poor quality) (COPQ)

Metryki w świecie zwinnym, to bardzo szeroki i trudny temat, wydaje mi się jednak kluczowym stwierdzenie, że patrząc na metryki (czy też wskaźniki) powinniśmy tworzyć tezy – zadawać pytania. A nie na ich podstawie, coś bezpośrednio stwierdzać.

Pewnie większość z nas była w sytuacji gdzie nic nie było mierzone, i ciężko było wtedy mówić o postępach, zmianach, czy optymalizacji, ale również druga skrajność, gdzie mierzalne aspekty naszej pracy miały wyśrubowane cele – i czasem trzeba było podjąć decyzję, czy wykonać jakąś pracę by cel był spełniony, czy może lepiej wykonać coś co w danym momencie było dużo bardziej istotne dla funkcjonowania firmy (o czymś takim osoba wyznająca cele po prostu nie pomyślała.

Anegdotyczna metryka – ilość linii kodu na godzinę pracy, może zostać łatwo zrealizowana, ale co z jakością tego kodu? Można by było dodać kolejną metrykę określającą „jakość” kodu (co nie jest takie łatwe), ale tutaj też jeżeli ta metryka będzie celem, to zostanie osiągnięta – tylko pytanie co na tym ucierpi? Najpewniej to co nie jest mierzone… czy mamy więc takie błędne koło, gdzie zawsze coś pozostanie nie doprecyzowane, a przez to zignorowane i opuszczone? Na ten temat można znaleźć dużo informacji, a część wskazaliśmy w naszych drogowskazach.

Without data, you’re just another person with an opinion.

Bez danych jesteś tylko kolejną osobą z opinią.
W. Eduards Deming, Data Scientist

Uważam, że warto zacząć mierzyć to co chcemy osiągnąć, by łatwiej było widać, czy zmierzamy do celu, i jak akcje które podejmujemy wpływają na drogę do celu.

Dzięki temu eksperymentowi zwrócisz uwagę na policzalne elementy swojej pracy i życia. Już w poprzednim wieku w armii amerykańskiej powstała koncepcja cyklu, czy też pętli OODA (ang. Observer-Orient-Decide-Act – Obserwacja-Orientacja-Decyzja-Akcja), to model adaptacyjnego cyklu podejmowania decyzji, który możesz znać pod innymi nazwami. W kontekscie metryk kluczowym jest zwrócenie uwagi, na to, że podejmowanie decyzji poprzedzamy obserwacją, i żeby zminimalizować ilość błędów poznawczych które mogą rzutować na naszą decyzję, dobrze jest mieć dane liczbowe. Mam nadzieję, że wykonując to wyzwanie zwrócisz również uwagę na racjonalność podejmowanych decyzji.

Wyzwanie polega na mierzeniu jakiejś rzeczy, procesu, wartości przez określony czas (tydzień, miesiąc, rok) i próba interpretacji wyników i obserwacji wpływu zmian na otaczający nas system.

Masz konto na Facebooku? Daj nam znać jak Ci idzie!
Daj komentarz, albo napisz mail: marcin@agilelabs.pl. Jesteśmy ciekawi waszych opinii i rezultatów!

Pytania

W trakcie eksperymentu zastanów się nad poniższymi tematami:

 1. Czy sama obserwacja ma wpływa na wynik (nie mówimy tu o fizyce kwantowej 😉 )? Czy poinformowanie kogoś o tym co mierzymy ma wpływ na wykonywaną pracę? Co jeżeli to będzie czyimś targetem?
 2. Uważasz, że lepiej śledzić „wartość” metryki, czy jej zmiany w czasie?
 3. Lepiej spędzić miesiąc na wybieraniu metryk, czy wybrać kilka z dostępnych w internecie i zacząć je mierzyć? A z czasem modyfikować?
 4. Gdy zaczniemy coś mierzyć, to dostaniemy tylko to co mierzymy? Myślisz, że to dobrze?
 5. Czy elementy myślenia systemowego mogą się przydać przy ustalaniu metryk?
 6. Czy lepiej ustalić metryki na wysokim poziomie, czy lepiej bardzo szczegółowe?
 7. Jak sprawić by metryki nie były elementem sprawozdania, a elementem rozwoju?
Metryki to nie tylko suche dane, to też analiza ich i rozmowa.
Metryki to nie tylko suche dane, to też analiza ich i rozmowa. Obraz Philip Uglow z Pixabay

Materiały pomocnicze

Nie wiesz jak zacząć?

 1. W domu można mierzyć:
  • Ile razy przełącza się budzik rano, żeby jeszcze nie wstać, albo czas od wstania do wyjścia do biura
  • Ilość czasu poświęconego na ćwiczenia, medytację, czy zdobywanie nowej wiedzy.
  • Masę ciała (najlepiej zawsze o tej samej porze dnia, np. po porannej toalecie).
  • Ile powtórzeń danego ćwiczenia możemy wykonać.
  • Czas spędzony na … .
 2. W pracy:
  • Całkowity czas rozwiązania zgłoszeń
  • Ilość błędów znalezionych przez nasz zespół i ilość błędów od klienta
  • Wyniki analizy statycznej
  • Ile „przerywników” wpadło do backlogu w czasie sprintu
  • Czas spotkań (planowane, rzeczywiste) ocena spotkań przez uczestników
  • Ilość zaplanowanych akcji z retrospekcji, ilość wykonanych akcji z retrospekcji
  • Ilość otwartych błędów
  • Czas od pomysłu do backlogu, do klienta , do feedback’u 😉

Zdefiniujmy słownictwo którym się posługujemy:

Pomiar – proces którego wynikiem jest uzyskanie informacji o jakiś własnościach. Np. pomiar ciągły, to wykorzystanie prędkościomierza w samochodzie, który pokazuje nam w sposób ciągły prędkość samochodu., lub wyniki testów automatycznych dla każdej zmiany w kodzie. Mamy też pomiary dyskretne, takie jak sprawdzenie poziomu oleju w samochodzie, lub raz na sprint zapytanie się zespołu jak bardzo zadowoleni są z pracy.

Błąd pomiaru – każdy wynik pomiaru jest obarczony pewnym błędem. I dobrze, jeżeli jesteśmy w stanie oszacować ten błąd. Powtarzalność pomiaru jest też istotna dla wiarygodności danych które zbieramy. Na przykład wyobraźmy sobie testy wydajnościowe aplikacji, gdzie czas startu aplikacji waha się od 10 ms do 2 minut. Problem może wynikać z czynników zewnętrznych których nie kontrolujemy. Może to być działanie naszej aplikacji, i może to być normalne. A może też nasz sposób pomiaru jest błędny. Odtwarzalność pomiaru – to określenie, czy ktoś inny kto wykonuje pomiar, może tego dokonać w sposób podobny do naszego i jest w stanie osiągnąć analogiczne wyniki

Miernik – przyrząd pomiarowy, za pomocą którego otrzymujemy wskazanie wartości. W naszym kontekście może to być też proces czy aplikacja która jako narzędzie nam pomaga w dokonaniu pomiaru.

Metryka – zbiór informacji o jakiejś rzeczy, ale zwyczajowo, może to być również określenie jakiegoś pojedynczego pomiaru, lub dowolną wartość liczbową charakteryzującą oprogramowanie, proces, osobę lub rzecz.

Wskaźnik – to liczbowe (lub wizualne) przedstawienie rozpatrywanej wielkości. Możemy przedstawić to na skali, lub względem jakiejś przyjętej wartości odniesienia. Ogólna iudea jest taka, że przedstawiamy dane w sposób który pozwala na łatwiejszą interpretację stanu lub tendencji.

Kluczowy wskaźnik efektywności, kluczowe mierniki dokonań (ang. Key Performance Indicator (KPI)) – taka metryka lub zbiór metryk która pokazuje nam czy dana organizacja (rzecz) posuwa się w wybranym kierunku. Miernik w procesie pomiaru stopnia realizacji celu.

Wskaźnik wyprzedzający – wskaźnik który pokazuje nam, że za chwilę może wydarzyć się coś na co powinniśmy zwrócić uwagę

Wskaźnik opóźniony – wskaźnik któy pokazuje nam, że jakieś zdarzenie miało miejsce.

Daj nam znać czy coś dodać 🙂

Analiza i rozmowa o metrykach i wskaźnikach.
Obraz Photo Mix z Pixabay

Podobne wpisy