|

Larry Maccherone: Kwantyfikowany Agile i jego wpływ na projekty: odkrywanie tajemnic.

Take away z Agile i jego wpływ na projekty:

 1. Korelacja nie oznacza związku przyczynowego.
 2. Sprinty o długości 2 tygodni dają najlepsze efekty. 
Larry posiada dostęp do ogromnej ilości danych zespołów pracujących w jego firmie i na tej podstawie tworzyli i sprawdzali kilka aspektów ich pracy aby wyciągnąć z nich generalne wnioski dotyczące prowadzenia projektów.

 • Korelacja nie oznacza związku przyczynowego.
 • Nie ma idealnej praktyki – są dobre praktyki, które sprawdzają się w danym kontekście.
 • Ilość odrzuconych opcji wskazuje na jakość podejmowanych decyzji.

SDPI – Software Development Performance Index:

 • przewidywalność (miara: stabilność throughput)
 • produktywność (miara: throughput)
 • jakość (miara: zagęszczenie defektów)
 • responsywność (miara: czas w procesie)

Ogólne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań:

 • Istnieją korelacje i zależności pomiędzy poszczególnymi wartościami i trzeba patrzeć na nie całościowo ponieważ zmiana jednej oddziaływuje na pozostałe.
 • Zespoły używające 2 tygodniowych iteracji miały najlepiej zbalansowane działanie.
 • Dłuższy czas iteracji jest skorelowany z wyższym poziomem jakości.
 • Krótszy czas iteracji jest skorelowany z wyższą produktywnością i szybszą responsywnością.
 • Jeżeli za nisko ustawisz limit Pracy w Toku odbije się to negatywnie na produktywności.
 • Więcej testerów w zespole powoduje zwiększenie jakości, jednak zmniejsza się produktywność. Co ciekawe zespoły bez dedykowanego testera miały najlepszą produktywność, równie wysoki poziom jakości ale dużo większy zakres zmienności w tym obszarze.
 • Zespoły, które bardzo mocno obniżają Limit Pracy w Toku mają o 50% mniejszy czas w procesie ale mają o około 30% niższą produktywność.
 • Motywacja członków zespołu ma mały ale widoczny wpływ na działania zespołu.
 • Stałe zespoły mają: 60% lepszą produktywność, 40% lepszą przewidywalność, 60% lepszą responsywność.
 • Zespoły składające z ludzi, którzy pracują tylko w tym 1 zespole mają dwa razy większą produktywność.
 • Małe zespoły mają większą produktywność, podczas gdy duże zespoły mają lepszą jakość.

Przeczytaj teraz również Ian Carroll: 17 sposobów na zarządzanie zależnościami

Źródło oryginalnej prezentacji

Podobne wpisy