|

Larry Maccherone: Agile – wpływ poziomów zwinności na projekty.

Take away z Agile wpływ poziomów zwinności na projekty.:

  1. Stałe zespoły i koncentracja to dużo lepsze wyniki. Zespoły z niskim WIP limitem mają lepszą jakość i responsywność, ale gorszą produktywność.Zespoły rozproszone (w 1 strefie czasowej) mają o 25% lepsze wyniki.
Metryki nie mogą być używane do złych celów.

7 grzechów głównych metryki

  1. manipulacja ludźmi – używanie metryk w celu zmiany zachowania ludźmi. Metryki powinny być używane jako narzędzie do pokazujące informację zwrotną. Na tej podstawie ludzie, zespoły czy całe organizacje mogą dokonywać ulepszeń swoich działań. Zbieranie i praca z metrykami kosztuje, więc rozsądnym jest wykorzystywać je najlepiej jak się da (metryki nie są za darmo 😉 ).

2. niezbalansowane metryki

3. bałwochwalstwo ilościowe

4. przecenianie metryk

5. leniwe metryki

6. zła analiza

7. liniowe prognozowanie – prognozowanie bez dyskusji o prawdopodobieństwie i występujących ryzykach. Powinniśmy używać właściwych narzędzi, aby móc określić prawdopodobieństwo wyników. Przykładowym narzędziem może być metoda Monte Carlo. Dzięki temu totalnie zmienia się rozmowa pomiędzy biznesem i IT ponieważ mogą one rozmawiać o poziomie akceptacji występującego ryzyka.

SDPI – Software Development Performance Index

Larry stworzył SDPI – indeks określający wyniki pracy zespołów IT (więcej przeczytasz tutaj). Dodatkowymi elementami indeksu, które będą dodane do niego później: zadowolenie klientów i interesariuszy, metryka „buduj to co jest potrzebne”, zadowolenie pracowników, statyczna analiza kodu.

Wśród wszystkich zespołów zbadano długość iteracji (Sprintów) w odniesieniu do SDPI. W wyniku tych badań najlepszy wynik uzyskały Sprinty 2 tygodniowe. Jeżeli przyjrzymy się tym danym składowym, zobaczymy, że najlepszą produktywność mają iteracje 1 tygodniowe. Natomiast najlepszą jakość uzyskano przy iteracach czterotygodniowych. Potwierdza to konieczność stosowania zestawu metryk, ponieważ bardzo łatwo jest polepszać jedne wyniki ale zawsze będzie się to odbijało na innych aspektach pracy zespołu.

Intencjonalnie aby przyspieszyć opóźniające się prace ludzie chcą dodawać do projektu kolejnych deweloperów. Badania pokazują, że po prostu nie przynosi to oczekiwanych efektów. Wąskie gardła, które powodują opóźnienia znajdują się w innych miejscach procesu – przeważnie w miejscu testowania. Zwiększenie liczby testerów – usunięcie wąskiego gardła, ma największy wpływ na realizację.

Testowanie

Ciekawe obserwacje związane z testowaniem:
– więcej testerów powoduje podniesienie jakości
– więcej testerów prowadzi również do zmniejszenia produktywności i responsywności
– zespoły, które nie mają testerów mają wysoką produktywność i wysoką jakość jednak jest ona bardziej zróżnicowana (w tej grupie są zespoły z najlepszą i najgorszą jakością)

Badania pokazują również, że regularne przeprowadzanie retrospekcji wpływa korzystnie na SDPI. 

Badania pokazały również, że najczęściej wskazywanym czynnikiem sukcesu zespołu jest dobra praca zespołowa. Co jest jednak zaskakujące, najlepszy wynik SDPI miały zespoły, które jako czynnik sukcesu wskazywały indywidualne zdolności, talent czy doświadczenie poszczególnych członków zespołu. Warto wziąć to pod uwagę w pracy z zespołami. 

Bardzo ciekawe (zwłaszcza w aktualnej sytuacji spowodowanej przez Covid) badania dotyczące sposobu pracy zespołów. Okazuje się, że najwyższy poziom efektywności uzyskują zespoły których członkowie pracują oddzielnie ale w tej samej strefie czasowej (25% lepsze wyniki niż wszystkie pozostałe grupy). 

Zespoły z niskim poziomem WIP (Work in Progress):
  • 4x lepsza jakość
  • 2x szybszy czas dostarczenia produktu
  • 34% niższa produktywność
Stałe zespoły:
  • 60% lepsza produktywność
  • 40% lepsza przewidywalność
Jeden projekt:
  • zespoły składające się z osób, które pracują tylko nad tym 1 projektem mają 2 razy większą

Wielkość:

  • małe zespoły mają lepszą produktywność
  • duże zespoły mają lepszą jakość

Przeczytaj również opracowanie Alex Birke: Metryki Scrum i duża skala – co ma sens?

Źródło oryginalnej prezentacji lub nagrania na YouTube

Podobne wpisy