|

Daniel Vacanti: Cost of Delay – wybór kolejności pracy nad funkcjonalnościami.

Take away z cost of delay – wybór kolejności pracy nad funkcjonalnościami:

  1. Ciężko jest spełnić założenia CD3.
  2. Zadanie, funkcjonalność powinno być realizowane jako następne.

Oryginalny tytuł spotkania jest mylący, ponieważ Daniel nie opowiada o metodzie wyboru kolejności pracy nad funkcjonalnościami.

Czas to pieniądz, mówi stare przysłowie.

Cost of Delay

Koszt opóźnienia (Cost of Delay) jest miarą określającą stratę w danym czasie (np. tracimy lub unikamy zyskania 1000 dolarów na każdy tydzień kiedy ta funkcjonalność nie jest dostępna dla klientów).

Samo spojrzenie na CoD nie pozwala jeszcze na określenie, którą funkcjonalność lub projekt należy zrobić w pierwszej kolejności. Drugim elementem, który musimy wziąć pod uwagę jest czas realizacji danej funkcjonalności czy projektu. Jest to wskaźnik CD3; Cost of Delay Divided by Duration, który daje pokazuje w jakiej kolejności powinny być realizowane rzeczy.

Idąc dalej czas realizacji jest równoznaczny z kanbanowym Cycle Time. Cycle Time z kolei jest elementem, którego nie możemy określić definitywnie jedną liczbą – jest to rozkład wartości w pewnym przedziale. Idąc dalej sam koszt opóźnienia również jest trudny do definitywnego określenia. Czy zatem trzeba wykonywać obliczenia dla każdej z tych wartości? Daniel i jego kolega zrobili już takie ćwiczenie (więc my nie musimy) i doszli do ciekawego wniosku.

Duration: 25-125 tygodni

CoD: 100k – 200k

Jeżeli wyciągniemy średnią z tych dwóch skrajnych wartości i otrzymane liczby podzielimy przez siebie, otrzymamy dokładnie taki sam wynik, jakbyśmy przeprowadzali obliczenia na dwóch rozkładach statystycznych.

CD3 = 150/75=2

Założenia

Potrzebne są tutaj jednak 3 założenia

  • wartość jaką zakładamy, że uzyskamy z wykonania danej funkcjonalności jest rzeczywistą wartością jaką uzyskaliśmy.
  • czas dostarczenia jaki zakładamy że będzie jest rzeczywistym czasem dostarczenia
  • brak pojawienia się innych funkcjonalności

Ponieważ w rzeczywistym świecie spełnienie wszystkich tych założeń nie wydaje się możliwe. W takim świecie CD3 nie daje więc najlepszej odpowiedzi w jakiej kolejności realizować funkcjonalności lub projekty.

Okazuje się, że najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest spojrzenie na czas dostarczenia  – ten który jest najkrótszy, powinien zostać wykonany jako pierwszy. Jest to najbardziej efektywna metoda podejmowania decyzji.

Teraz możesz też przeczytać Larry Maccherone: Wpływ mierzalnej zwinności na projekty.

Oryginalna nagranie spotkanie obejrzysz tutaj.

Podobne wpisy