Przejdź do treści

Daniel Vacanti: Jak pilne wymaganie zatopiło Titanica.

1. Posiadając datę rozpoczęcia pracy nad taskiem i datę zakończenia można wykonać dużo użytecznych metryk i prognoz. Możemy policzyć Cycle Time (czas realizacji).

2. Co ma największy wpływ na Cycle Time? Praca w Toku (WIP: Work in Progress) – trzeba mieć WIP pod kontolą.

3. Drugim najważniejszym czynnikiem jest decyzja nad czym będziemy teraz pracować. Służą do tego zasady zaciągania zadań. Najlepszy wynik można osiągnąć stosując zasadę zbliżoną do FIFO (First in First Out) – zasadę w pierwszej kolejności robimy to co znajduje się w systemie najdłużej.

Mówiąc o Cycle Time zawsze trzeba mówić o poziomie pewności dla tej wartości.

Każde dodanie, zrobienie pilnego zadania wydłuża Cycle Time dla całego systemu. Czy mam politykę zaciągania zadań? Jak decyduję czy coś jest czy nie jest pilne?

Cycle Time to nie liczba a kształt – myśląc o przewidywalności skoncentruj się na tym, jak możesz poprawić kształt rozkładu wartości Cycle Time.

Najważniejszym wykresem, o którym nie słyszałeś jest Wykres Wieku Zadań. Pozwala zobaczyć wiek zadań dla każdego kroku procesu w porównaniu do wartości, które realizowaliśmy już wcześniej. Dzięki temu można zauważyć, że coś zajmuje więcej czasu niż zazwyczaj i podjąć w związku z tym jakieś decyzje.

Ciekawa historia związana z niezatapialnym statkiem Titanic i Olimpic odzwierciedla trudność codziennego podejmowania decyzji. Zasoby (pieniężne, czasowe, ludzkie) nie są nieograniczone w związku z czym trzeba dokonywać wyboru tego, nad czym pracujemy.

Źródło: