|

Daniel Vacanti: Jak pilne wymaganie zatopiło Titanica.

1. Posiadając datę rozpoczęcia pracy nad taskiem i datę zakończenia można wykonać dużo użytecznych metryk i prognoz. Możemy policzyć Cycle Time (czas realizacji).

2. Co ma największy wpływ na Cycle Time? Praca w Toku (WIP: Work in Progress) – trzeba mieć WIP pod kontolą.

Mówiąc o Cycle Time zawsze trzeba mówić o poziomie pewności dla tej wartości.

Każde dodanie, zrobienie pilnego zadania wydłuża Cycle Time dla całego systemu. Warto więc się zastanowić czy mam politykę zaciągania zadań? Jak decyduję czy coś jest czy nie jest pilne?

Cycle Time to nie liczba a kształt – myśląc o przewidywalności skoncentruj się na tym, jak możesz poprawić kształt rozkładu wartości Cycle Time. Właśnie dlatego tak ważne jest aby policzyć Cycle Time dla Twojego projektu.

Najważniejszym wykresem, o którym nie słyszałeś jest Wykres Wieku Zadań – WIP Age. Pozwala zobaczyć wiek zadań dla każdego kroku procesu w porównaniu do wartości, które realizowaliśmy już wcześniej. Dzięki temu można zauważyć, że coś zajmuje więcej czasu niż zazwyczaj i podjąć w związku z tym jakieś decyzje.

Ciekawa historia związana z niezatapialnym statkiem Titanic i Olimpic odzwierciedla trudność codziennego podejmowania decyzji. Zasoby (pieniężne, czasowe, ludzkie) nie są nieograniczone w związku z czym trzeba dokonywać wyboru tego, nad czym pracujemy.

Teraz możesz przeczytać też opracowanie Troy Magennis: Metric Driven Coaching

Źródło oryginalnej prezentacji

Podobne wpisy