Przejdź do treści

Dawid Lewandowicz: Miary (metryki) w Scrum.

Lista kilkunasty metryk, które możemy zastosować w pracy z naszymi zespołami. Metryki dają możliwość rozmowy zespołowi deweloperskiemu nad aktualną sytuacją w ich projekcie. Ważne jest by metryk nie stosować indywidualnie – w stosunku do poszczególnych osób.

Wprowadzając i używając metryk w swoim projekcie trzeba pamiętać, że po jakimś czasie metryki mają tendencję do pokazywania samych dobrych sytuacji i zachowań. Może to nie być efektem poprawy a jedynie dostosowaniem się ludzi w zespole „pod metryki”. Takie działania prowadzą do zupełnie odwrotnego niż zamierzony celu.

Ciekawym wskaźnikiem jest wskaźnik przeszkadzania zespołowi. Można zaobserwować taką sytuację – zmierzyć ją i na tej podstawie zastanowić się jakie można podjąć dalsze działania, aby wskaźnik malał

Źródło: