Portert Larry Maccharone
|

Larry Maccharone: Metryki: 7 grzechów głównych.

W pracach nad produktem, w projekcie nie ma jednej, najlepszej praktyki. Są dobre praktyki użyte we właściwym kontekście. Zatem poznaj 7 grzechów głównych metryk.

Przede wszystkim zacznijmy od definicji: zwinność to jak najwcześniejsze otrzymanie informacji zwrotnej od klientów.

7 grzechów głównych metryk

  1. Używanie metryk do manipulowania ludźmi. Metryki powinny być informacją zwrotną. Chcemy poprawić własne działania a nie kijem zmieniać zachowania innych ludzi. Metryki mają wywoływać rozmowę, dyskusję i proces nauki. Metryki nie mogą być używane do oceniania.
  2. Brak balansu. Używanie w projekcie tylko jednej metryki, oddziałujesz tylko na jeden aspekt wykonywanych zadań. Bez patrzenia na inne dane, może prowadzić do pogorszenia innego aspektu projektu.
  3. Metryki zastępujące myślenie.
  4. Zbyt drogie metryki. Zbieranie i opracowanie danych nie powinno być skomplikowane i kosztowne. Ważne jest to, że nie jest to sztuka dla samej sztuki. Metryki powinny być natomiast łatwe, szybkie i tanie w pozyskaniu i opracowaniu.
  5. Używanie tylko łatwych metryk. Patrzenie tylko na dane, które są co prawda łatwe lub przyjemne w odbiorze nie powoduje trudnych dyskusji, nie inicjuje zmian.
  6. Zła analiza. Brak wiedzy na temat metryk. Nieprawidłowe założenia przyjęte do analizy danych prowadzą do błędnej analizy i wniosków. Na przykład ze względu na założenie, że wynik pracy twórczej podlega rozkładowi normalnemu można przeprowadzić nieprawidłową analizę uzyskanych danych.
  7. Prognozowanie przyszłych prac bez brania pod uwagę prawdopodobieństwa. Jeżeli używasz do prognozowania średniej arytmetycznej, twój wynik w 50% będzie błędny. Prognozowanie bez symulacji przypadkowości procesu i bez uwzględnienia ryzyka, prowadzi do błędnych decyzji i informacji.

Podsumowując wizualizacja danych jest jak fotografia. Jakie dostaniemy zdjęcie zależy od perspektywy, naświetlenia i focusu.

Przeczytaj również opracowanie Nicolas Brown: Jak wykresy kłamią?

Źródło gdzie znajdziesz pełna nagranie wystąpienia: https://www.youtube.com/watch?v=2ryo-rmUVb8

Podobne wpisy