Przejdź do treści

Larry Maccharone: Metryki: 7 grzechów głównych.

Nie ma najlepszej praktyki – są dobre praktyki użyte we właściwym kontekście.

Zwinność – jak najwcześniejsze otrzymanie informacji zwrotnej od klientów.

7 grzechów głównych metryk

  1. Używanie metryk do manipulowania ludźmi. Metryki powinny być informacją zwrotną aby poprawić własne działania a nie kijem do zmieniania zachowań innych ludzi. Metryki mają wywoływać rozmowę, dyskusję i proces nauki. Metryki nie mogą być używane do oceniania.
  2. Brak balansu. Używanie tylko jednej metryki, która wpływa tylko na jeden aspekt wykonywanych zadań, bez patrzenia na inne dane, które mogą się w wyniku tych działań pogorszyć.
  3. Metryki zastępujące myślenie.
  4. Zbyt drogie metryki. Zbieranie i opracowanie danych nie powinno być skomplikowane i kosztowne. Nie jest to sztuka dla samej sztuki, powinny być natomiast łatwe, szybkie i tanie w pozyskaniu i opracowaniu.
  5. Używanie tylko łatwych metryk. Patrzenie tylko na dane, które są co prawda łatwe lub przyjemne w odbiorze, nie powodują trudnych dyskusji, nie inicjują zmian.
  6. Zła analiza. Nieprawidłowe założenia przyjęte do analizy danych (np. założenie, że wynik pracy twórczej podlega rozkładowi normalnemu) oraz nieprawidłowa analiza uzyskanych danych.
  7. Prognozowanie przyszłych prac bez brania pod uwagę prawdopodobieństwa. Jeżeli używasz do prognozowania średniej arytmetycznej, twój wynik w 50% będzie błędny. Prognozowanie bez symulacji przypadkowości procesu i bez uwzględnienia ryzyka, prowadzi do błędnych decyzji i informacji.

Wizualizacja danych jest jak fotografia. Jakie dostaniemy zdjęcie zależy od perspektywy, naświetlenia i focusu.

Źródło:

http://www.authorstream.com/Presentation/LMaccherone-1543018-7-deadly-sins-agile-measurement/