Przejdź do treści

Radek Orszewski: Odcinek 33. Co i po co mierzyć? Metryki przepływu

  • używanie metryk służy do podejmowania lepszych decyzji
  • wprowadzenie metryki powinno dawać nam jako informację zwrotną
  • śledzenie jednego czynnika pozwala na śledzenie jego zmian w czasie

Delivery Rate

Usłyszysz wyjaśnienie Tempa Dostarczania (Delivery Rate) w różnych kontekstach projektowych czy branżach. Ważne, żeby dostarczona wartość była rzeczywistą wartością dla klienta a nie technicznymi częściami składowymi. Ważną uwagą jest fakt, że elementy, które mierzymy wcale nie muszą być jednakowe, zbliżone pod kątem swojej wielkości.

Lead Time

Drugą omówioną metryką jest czas realizacji (Lead Time). Podobnie koncentrujemy się na wartości dostarczanej finalnemu klientowi. Jeżeli nawet któryś krok w realizacji zamówienia został zrobiony bardzo szybko ale całość realizacji trwała długo – dla klienta liczy się tylko czas oczekiwania na możliwość używania danej funkcjonalności. Przywołaną analogią jest dostarczenie paczki. Poznanie tej metryki pozwala nam zobaczyć jakie dotychczas były czasy realizacji, który był najniższy a jakie wystąpiły najwyższe oraz jakie wartości występują najczęściej.

Czas realizacji może być przedstawione za pomocą histogramu lub wykresu punktowego.

Flow Efficiency

Metryka dzięki której możemy poznać efektywność działania naszego systemu pracy. Przepływ zadania przez nasz system składa się z dwóch rodzajów: aktywnej pracy nad zadaniem i oczekiwania (praca nie jest wykonywana z najróżniejszych przyczyn).

Źródło: