|

Przemek Witka: Metryki w Scrum

Jak sprawdzić, zmierzyć jakie korzyści przynosi wprowadzenie Scruma? Popatrzmy jak to jest kiedy zastanawiamy się „Scrum i metryki”.

Powinniśmy mieć zdefiniowane

  • Performance Indicators (PI) – ma pokazywać jak sprawnie działa organizacja
  • Key Performance Indicators (KPI) – to zbiór najważniejszych PI
scrum i metryki

Scrum i metryki a pozytywne zachowania

Podstawowym celem metryk nie jest kontrola ludzi tylko kontrola procesu i kształtowanie pozytywnych zachowań.

Słowem odpowiedz sobie na pytanie – jaki cel chcemy osiągnąć? Dopiero potem możesz określić jakiej metryki chcesz tutaj użyć. Tutaj Przemek dzieli się konkretnym przykładem związanym z utrzymaniem wysokiej jakości kodu.

Zwróć również uwagę, żeby dobrane i używane miary nie powodowały niewłaściwych zachowań albo nie doprowadzały do ich „wypaczania”.

Trzeba uważać na lokalne optymalizacje i poprawianie jednej metryki kosztem drugiej. Podobnie posiadanie sprzecznych ze sobą metryk (celów) nie ulepsza a pogarsza sposób pracy. W Scrum’ie metryki są optymalizowane pod kątem dostarczania produktu w sposób skuteczny.

Ustawienie konkretnego PI są łatwe do komunikacji i śledzenia ale ustawienie jakiejś poprzeczki wyznaczają ograniczenia w działaniach zespołów (nie znajdziemy rozwiązania problemu i nie polepszymy czegoś o 300% skoro naszym PI jest polepszenie o 60% . Zastanów się zatem jak to wygląda w twoim kontekście: czy chcesz nadawać zespołom konkretny cel czy raczej kierunek w jakim idziemy.

Tylko razem

Ważne, aby zespół tworzył lub współtworzył metryki, dzięki czemu stają się one „nasze własne”. Narzucanie metryk z góry prowadzi do niechęci zespołu ponieważ traktują je jako mechanizm kontroli. Takie prawidłowe wprowadzanie metryk ma zatem bardzo duże znaczenie. Dodatkowo wprowadzane metryki powinny być jak najprostsze i stabilne (nie zmieniamy metryki co 2 Sprinty ;))

Metryki można podzielić czy pogrupować na

  • procesowe: np. Cycle Time, Cumulative Flow Diagram, Defect Age
  • jakościowe: np. % testów automatycznych w całym zakresie testów
  • produktowe: % używanych funkcjonalności, NPS
  • zespołowe: rotacja, eNPS

Podsumowując metryki nie mogą być celem samym w sobie. Wprowadzając metryki nie mierzmy efektywności Scruma tylko efektywność organizacji.

Przeczytaj też podsumowanie z Larry Maccharone 7 grzechów głównych metryk.

Źródło w którym przeczytasz cały tekst: Blog AgileBains

Podobne wpisy