|

Alex Birke: Metryki Scrum i duża skala – co ma sens?

UWAGA: Metryki Scrum i duża skala. Ja nie uważam niektórych rozwiązań prezentowanych tutaj metryk za właściwe. Ponieważ Alex pokazuje to w jaki sposób można wymyślić i stworzyć każdą metrykę, zakładam, że ten model dla niego działa. Jednak ja widzę dużo antypaternów i anytwzorców i nie chciałbym ich wykorzystywać w moich zespołach.

  1. Metryki mają pomagać podejmować lepsze decyzje.
  2. Mamy klika wymiarów projektu, które warto mierzyć: zakres, koszt, czas, produktywność, jakość. Ostatecznie to wszystko oznacza pieniądze.

Alex pracuje nad dużym produktem nad którym działa kilkadziesiąt zespołów. Również Alex nie zaleca stosowania metryk do oceny czy porównywania ludzi albo zespołów. Pokazuje natomiast bogatą listę i przykłady meryk, których używa w swoich projektach.

Metryki w Scrum
  • produktywność Sprintu
  • wymagana produktywność
  • wskaźnik ryzyka opóźnienia
  • wskaźnik burn down lub burn up dla całego releasu
  • zmienność zakresu
  • wskaźnik wydajności wysiłku Story Pointów
  • wskaźnik działania przetestowanej funkcjonalności
  • wskaźnik dostarczonych defektów

Jeszcze na koniec pada także pytanie z widowni, czy przedstawione metryki nie są przypadkiem naginaniem świata agile do waterfollowego świata dużej korporacji. Czy przedstawione metryki nie są zbyt skomplikowane w zarządzaniu. Alex odpowiada, że w kontekście jego projektu jest to potrzebne i użyteczne, a każdy musi znaleźć swój własny zestaw metryk. Pokazuje to, że metryki Scrum i duża skala to prawdziwe wyzwanie dla każdej organizacji.

Teraz możesz przeczytać też opracowanie wystąpienia Larry Maccherone: Wpływ mierzalnej zwinności na projekty.

Źródła

Wystąpienie Alexa: What Makes Sense in Order to Steer a Large Agile Project’ by Alex Birke

Sama prezentacja: link

Podobne wpisy