Przejdź do treści

Alex Birke: Jakie metryki mają sens?

UWAGA: ja nie uważam niektórych rozwiązań prezentowanych metryk za właściwe. Pokazuje to w jaki sposób można wymyślić i stworzyć każdą metrykę. Zakładam, że ten model dla Alexa działa, jednak ja widzę dużo antypaternów.

  1. Metryki mają pomagać podejmować lepsze decyzje.
  2. Mamy klika wymiarów projektu, które warto mierzyć: zakres, koszt, czas, produktywność, jakość – to wszystko oznacza pieniądze.

Alex pracuje nad dużym produktem nad którym prasuje kilkadziesiąt zespołów. Alex nie zaleca stosowania metryk do oceny czy porównywania ludzi albo zespołów. Pokazuje meryki, których używa w swoich projektach.

  • produktywność Sprintu
  • wymagana produktywność
  • wskaźnik ryzyka opóźnienia
  • wskaźnik burn down lub burn up dla całego releasu
  • zmienność zakresu
  • wskaźnik wydajności wysiłku Story Pointów
  • wskaźnik działania przetestowanej funkcjonalności
  • wskaźnik dostarczonych defektów

Na koniec pada pytanie z widowni, czy przedstawione metryki nie są naginaniem świata agile do waterfollowego świata dużej korporacji. Czy przedstawione metryki nie są zbyt skomplikowane w zarządzaniu. Alex odpowiada, że w kontekście jego projektu jest to potrzebne, a każdy musi znaleźć swój własny zestaw metryk.

Źródła

Wystąpienie: https://www.youtube.com/watch?v=7N7kRSmF-SA

Prezentacja: https://www.slideshare.net/AlexanderBirke/agile-metrics-what-is-rigaversion