Troy Magennis: Zrozumieć wpływ ryzyka i zależności.

W świecie IT bardzo często można zaobserwować brak umiejętności rezygnacji z funkcjonalności i projekty które zmierzają donikąd.

Spędzamy dużo czasu estymując czy to przy użyciu Planning Pokera i Story Points czy dzieląc zadania na mniejsze części. Zamiast tego powinniśmy spędzać czas rozmawiając o tym co może przesunąć naszą datę dostarczenia. Tym czymś jest ryzyko i prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Wykonaj ćwiczenie: w poprzednim projekcie lub przy poprzedniej funkcjonalności co było 1 wydarzeniem, historyjką, która opóźniła wyjście na produkcję.

Moja definicja ryzyka: wpływ niepewności na rezultat prac.

Oprócz ryzyk które możesz rozpoznać i którymi możesz zarządzać, trzeba mieć świadomość, że wystąpią ryzyka zupełnie nieprzewidziane i nie zarządzalne. Pojawiają się one niespodziewanie i wpływają na tempo realizacji.

Istnienie ryzyka powoduje, że następuje wzrost innych ryzyk ponieważ wszystkie układają się w łańcuch zależności i mają tendencję do eskalowania. Dlatego tak ważne jest aby przerwać ten łańcuch ryzyka jak najwcześniej.

Ważna uwaga – korelacja nie oznacza przyczynowości. Dlatego analizę danych trzeba robić uważnie aby nie dojść do błędnych wniosków.

W świecie IT dostarczenie całego rozwiązania przynosi wartość. Każda zależność powoduje zwiększenie ryzyka, że rozwiązanie nad którym pracujemy będzie opóźnione. A przecież pracujemy w złożonym środowisku. Dlatego poświęć czas razem ze swoim zespołem na eliminowanie, ograniczanie zależności.

zależności w projekcie Agile i projekty które zmierzają donikąd
Tablica zależności

Wykonaj ćwiczenie: zrób diagram zależności w swoim projekcie.

Usuwanie ryzyk ma swoją cenę, więc dobrze jest zastanowić się, które ryzyka chcemy ograniczać lub usuwać.

Ryzyko wystąpienia błędu można określić za pomocą statystyki – jeżeli coś nie zdarzyło się po przeprowadzeniu „n” prób możesz mieć 95% pewności, że prawdopodobieństwo pojawienia się błędu wynosi 3/n.

Aby ocenić w jakiej kolejności zajmować się ryzykami można użyć W.S.R.F (Weighted Shortest Risk First) dzięki czemu lepiej zorientujemy się jeżeli chodzi o projekty które zmierzają donikąd.

Teraz przeczytaj również Roland Cuellar: Metryki agile w służbie zwinności biznesowej

Źródło w którym obejrzysz oryginalne wystąpienie: https://www.youtube.com/watch?v=VDrYctVfRzw

Podobne wpisy