Przejdź do treści

Ian Carroll: 17 sposobów na zarządzanie zależnościami

Zależności są wszędzie

Cycle Time jest metryką która pokazuje jaką ilość czasu zajmuje realizacja zadań od momentu zobowiązania się do pracy do momentu spełnienia Definition of Done. To co chcemy osiągnąć to być bardziej przewidywalni. W metryce zaobserwujemy to w histogramie Cycle Time. Jest wiele czynników które mogą wpływać na brak (niższą) przewidywalność (co można też określić mianem fat/long tail distribution). Jednym z tych czynników są zależności.

3 rodzaje zależności

Rozmawiając o zależnościach zawsze warto się upewnić o którym typie mówimy.

 • zależności wiedzy
 • zależności zadań
 • zależności zasobów

Zespoły nawet jeżeli są samowystarczalne w pewnych obszarach są zależne od innych zespołów. Często mogą być to zależności wielopoziomowe, gdzie poszczególne zespoły stają się dla siebie zespołami down stream i up stream.

2 podejścia do zarządzania zależnościami:

 • usunięcie zależności – przeważnie trudne do osiągnięcia
 • zmniejszenie wpływu zależności na przepływ pracy

17 sposobów zarządzania zależnościami:

 1. planowanie prac przy pomocy wykresów Gantt’a
 2. tablica zależności (popularna w SAFe), przeważnie są tworzone ale nie aktualizowane
 3. wizualizacja blokad i zależności, i ich grupowanie również z użyciem matrycy
 4. ograniczenie WIP na poziomie portfolio
 5. monitorowanie i redukcja czasów oczekiwania
 6. tworzenie możliwości rozwiązywania zadań we własnym zespole
 7. swarming pomiędzy zespołami
 8. pull requests – działanie w trybie bardziej open source niż zamkniętych repozytoriów
 9. używanie mocków, uproszczonych rozwiązań
 10. redukcja kolejek
 11. wizualizacja zależności w backlogu
 12. zarządzanie oboma stronami zależności – wizualizacja pracy na tablicy każdego zespołu
 13. mapa zależności
 14. ustalone zasady działania szczególnie dla zadań pilnych
 15. zmiany architektury aby możliwe było przerwanie zależności
 16. usunięcie współdzielonych środowisk pracy
 17. trunk based development

Podsumowanie

 • wizualizacja
 • metryki
 • optymalizacja

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=w5DRtM34MoQ