David J Anderson: 10 błędów kiedy startujesz z Kanban i jak ich uniknąć

Dołącz do naszego webinaru, aby nauczyć się, jak uniknąć typowych błędów przy wdrażaniu Kanbana, czy innych metod zwinnych. Naszym gościem jest ekspert i twórca Metody Kanban – David Anderson!. Dzięki niemu zrozumiesz, jak te błędy naprawiać w praktyce.

Dzięki temu webinarowi dowiesz się co mogą zacząć robić już teraz, aby wdrożyć praktyczne usprawnienia, które przyniosą przewidywalne rezultaty.

Chcesz więcej? Sprawdź nasze inne wpisy: Blog – AgileLabs.pl

David J Anderson

David wynajduje nowe sposoby zarządzania dla biznesów XXI wieku.

Jest autorem i pionierem metody Kanban oraz posiada ponad 30 lat doświadczenia w pracy w branży wysokich technologii. Wcześniej pracował w IBM, Sprint, Motorola i Microsoft.

Linkedin Twitter Youtube WordPress 

Twórca Metody Kanban, współtwórca Modelu Dojrzałości Kanban, Fit-for-Purpose Framework i Enterprise Services Planning. David koncentruje się na szkoleniach menedżerskich i rozwoju liderów w sektorze usług profesjonalnych oraz w innych branżach.

David jest autorem 7 wiodących książek na temat rozwijania metody Kanban. W 2010 roku opublikował „KANBAN: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business„, która znajduje się w pierwszej piątce bestsellerów dotyczących Agile.

Jest założycielem Kanban University z ponad 400 akredytowanymi trenerami i konsultantami, wieloma globalnymi konferencjami oraz przewodniczącym David J. Anderson School of Management, oferując szkolenia z zakresu praktyk biznesowych XXI wieku w zakresie zwinności przedsiębiorstw, odporności na zagrożenia i dojrzałości organizacyjnej.

Grupa firm założona przez Davida znajduje się w ramach Mauvius Group Inc. Są to grupy firm, które mają na celu poprawę jakości zarządzania, przywództwa i podejmowania decyzji we współczesnych przedsiębiorstwach usług profesjonalnych oraz branżach dóbr niematerialnych.

David Anderson School of Management
David założył David J Anderson School of Management w 2008 roku, aby szkolić menedżerów z całego świata, dając im nowe spojrzenie na świat i umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji.

David dba o to, aby wszystkie szkolenia, metody, ramy i wskazówki, które przekazuje menedżerom, opierały się na filozofii treningu sportowego, dając im pragmatyczne, praktyczne, oparte na dowodach wskazówki.

Dzięki jego podejściu menedżerowie zrozumieją, co mogą zacząć robić już teraz, aby wdrożyć praktyczne usprawnienia, które przyniosą przewidywalne rezultaty.

David is an innovator in management thinking for 21st Century businesses. 

He is the author and pioneer of the Kanban Method and has more than 30 years’ experience working in the high-technology industry. David has previously worked at IBM, Sprint, Motorola, and Microsoft.

Linkedin Twitter Youtube WordPress 

Originator of the Kanban Method, and co-creator of the Kanban Maturity Model, the Fit-for-Purpose Framework and Enterprise Services Planning. David is focused on management training and leadership development in professional services, and intangible goods industries. 

David is the author of 7 leading books on developing the Kanban method for modern businesses. In 2010 he published “KANBAN: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business” which is in the top 5 best-selling Agile books of all time.

He is the founder of the Kanban University with over 400 accredited trainers and consultants, multiple global conferences, and is Chairman of the David J. Anderson School of Management providing training in 21st century business practices for enterprise agility, business resilience and organizational maturity.

The group of companies founded by David are held within Mauvius Group Inc. These are a group of companies, that aim to improve the quality of management, leadership and decision making in modern 21st century professional services intangible goods industries.

David Anderson School of Management

David founded the David J Anderson School of Management in 2008 to train managers from all over the world to give them a new way to view and interpret the world around them be able to make clear decisions with confidence. 

David ensures all the training, methods, frameworks and guidance that he gives managers using his sports coaching philosophy gives them pragmatic, actionable, evidence-based guidance.

Following David’s brand purpose ensures managers understand what they can start doing as early as next week, to implement improvements on a practical level, that will deliver predictable outcomes that are an improvement.  

Podobne wpisy