|

Daniel Vacanti: Twój projekt jest jak huragan – przewiduj go właśnie tak.

Take away Projekt jest jak huragan: Pierwsze pytanie jakie usłyszysz od klienta to „Na kiedy to będzie?” Jest nawet gorzej. Klient oczekuje odpowiedzi na to pytanie w bardzo konkretnej formie: końcowej daty lub ilości dni lub godzin. Przykładowo, jeżeli 1 grudnia powiemy klientowi, że dostarczymy coś w 30 dni – kiedy będzie on oczekiwał swojej…

|

Daniel Vacanti: Cost of Delay – wybór kolejności pracy nad funkcjonalnościami.

Take away z cost of delay – wybór kolejności pracy nad funkcjonalnościami: Oryginalny tytuł spotkania jest mylący, ponieważ Daniel nie opowiada o metodzie wyboru kolejności pracy nad funkcjonalnościami. Czas to pieniądz, mówi stare przysłowie. Cost of Delay Koszt opóźnienia (Cost of Delay) jest miarą określającą stratę w danym czasie (np. tracimy lub unikamy zyskania 1000…

|

Troy Magennis: używanie danych do szybkiego prognozowanie i podejmowanie decyzji w Agile

Take away z prognozowanie i podejmowanie decyzji w Agile. Prognoza odpowiada na pytania dotyczące zdarzeń, które jeszcze nie miały miejsca. Dlatego tak trudno opowiedzieć na kiedy będzie to dostarczone? Z pewnością pytanie ile osób potrzebujemy w zespole czy ile to będzie kosztować lub jaki jest koszt opóźnienia. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nie ma jednego…

|

Larry Maccherone: Agile – wpływ poziomów zwinności na projekty.

Take away z Agile wpływ poziomów zwinności na projekty.: Stałe zespoły i koncentracja to dużo lepsze wyniki. Zespoły z niskim WIP limitem mają lepszą jakość i responsywność, ale gorszą produktywność.Zespoły rozproszone (w 1 strefie czasowej) mają o 25% lepsze wyniki. Metryki nie mogą być używane do złych celów. 7 grzechów głównych metryki 2. niezbalansowane metryki…

|

Larry Maccherone: Kwantyfikowany Agile i jego wpływ na projekty: odkrywanie tajemnic.

Take away z Agile i jego wpływ na projekty: Korelacja nie oznacza związku przyczynowego. Sprinty o długości 2 tygodni dają najlepsze efekty.  Larry posiada dostęp do ogromnej ilości danych zespołów pracujących w jego firmie i na tej podstawie tworzyli i sprawdzali kilka aspektów ich pracy aby wyciągnąć z nich generalne wnioski dotyczące prowadzenia projektów. SDPI…

|

Troy Magennis: analiza Cycle Time, szybkie prognozowanie i podejmowanie decyzji.

W takcie II wojny światowej, przygotowując się do inwazji, alianci chcieli wiedzieć iloma czołgami dysponuje i ile czołgów produkuje wróg. Ale jak to obliczyć? Użyto danych, które udało się zebrać na polu walki na zniszczonych maszynach wroga w postaci analizy numerów seryjnych pancerzy, silników i kół czołgów. W ten sposób uzyskano niedużą próbkę wszystkich danych…

|

Troy Magennis: Prognozowanie w Agile z wykorzystaniem danych w praktyce

Co robi Troy? Zmienia matematykę w informacje dla osób zarządzających. Dzięki temu mogą oni podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane. Słowem prognozowanie w Agile z wykorzystaniem danych w praktyce Używając średniej statystycznej lub mediany zawsze tracimy część informacji o tym co się dzieje w obserwowanym zbiorze. Zawsze jest możliwość pojawienia się ekstremalnie niezwykłego wyniku…

|

Troy Magennis: 5 cennych wskazówek prognozowania w Agile

George E.P. Box: „Wszystkie modele są błędne. Niektóre są użyteczne.” Dlatego przeczytaj 5 cennych wskazówek prognozowania w Agile. Wystarczy, że estymacje stworzone przy użyciu modeli statystycznych są lepsze niż te powstałe na bazie opinii i intuicji. Metody estymacji: Jeżeli nie jest to sprawa wyboru, nie ma co estymować, tylko zabieramy się za wykonywanie pracy. Estymacja…

Roland Cuellar: Metryki agile w służbie zwinności biznesowej

Przede wszystkim to co jest ważne na koniec dnia to rezultaty biznesowe naszych działań. Agile opiera się na takim działaniu by jak najszybciej otrzymać informację zwrotną. Zobaczmy zatem jak działają metryki Agile w służbie zwinności biznesowej. Pamiętaj i nie rób tego: wykonywanie lokalnej optymalizacji Przede wszystkim rób koniecznie: zmieniaj cele, patrz na cały system dostarczania…

Troy Magennis: Metric Driven Coaching

Dane które widzimy same w sobie nic nie mówią. Mogą być one różnie interpretowane przez różne osoby. Dane posiadają jakiś kontekst i muszą podlegać interpretacji. Zatem dowiedz się jak używać Metric Driven Coaching. Kiedy rozmawiamy gdzieś o używaniu danych, okazuje się, że są one traktowane jak wcielenie zła. Z pewnością zostaną one użyte przeciwko osobom…