Metryki

Mattia Battiston: Metryki Kanbana w praktyce.

Dlaczego stosujemy metryki? – ciągłe usprawnianie – prognozowanie przyszłościMetryki stosujemy w oparciu o działanie systemu. Dla poprawności danych a co za tym idzie metryk, istotna jest również stabilność systemu. Moje zdanie jest takie, że ma to znaczenie w każdym systemie – zebranie i analiza danych może pokazać jak i gdzie niestabilny jest system, dzięki czemu będzie można podjąć działania z… Czytaj dalej »Mattia Battiston: Metryki Kanbana w praktyce.

Larry Maccherone: Na kiedy to chcesz?

Uprzedzenia zjadają dobre decyzje na śniadanie. Ucząc się prognozowania statystycznego uczymy się pokonywać uprzedzenia. Każda decyzja jest prognozą – zakładamy, że wybrana przez nas opcja będzie miała lepszy rezultat od innych rozważanych opcji. Gdy spytasz kogoś dlaczego podjął taką decyzję – zapewne usłyszysz wyjaśnienia. Ciekawsze może być kolejne pytanie: jakie inne alternatywy miałeś? Jak dużo ryzyka jesteśmy skłonni zaakceptować w… Czytaj dalej »Larry Maccherone: Na kiedy to chcesz?