Zobacz czego nauczysz się w Kursie Metryk

Lekcja 1 Powitanie, Plam Gry
Lekcja 2 Dlaczego powstał ten kurs?
Lekcja 3 Wymagania i jak studiować?
Lekcja 4 Strategia i obawy
Lekcja 5 KISS
Lekcja 6 Ponglish
Lekcja 7 Kim jesteśmy?
Lekcja 8 Błędy i praca domowa

Lekcja 1 Wprowadzenie
Lekcja 2 Dlaczego metryki?
Lekcja 3 Metryki – jak używać?
Lekcja 4 Definicje i pojęcia.
Lekcja 5 Jakie dane trzeba zbierać?
Lekcja 6 Jak dużo danych potrzebujemy?
Lekcja 7 Pojęcia ze statystyki.
Lekcja 8 Metryki lagging i leading
Lekcja 9 Błędy poznawcze, część 1
Lekcja 10 Błędy poznawcze, część 2
Lekcja 11 Błędy i praca domowa

Lekcja 1 Wprowadzenie
Lekcja 2 Co to jest throughput?
Lekcja 3 Tworzenie wykresu throughput
Lekcja 4 Odczytywanie wykresu throughput
Lekcja 5 Histogram
Lekcja 6 Throughput w Scrumie
Lekcja 7 Actionable throughput, czyli jakie akcje można z tego zrobić?
Lekcja 8 Throughput w prognozowaniu
Lekcja 9 Mity związane z throughput
Lekcja 10 Używanie arkusza kalkulacyjnego
Lekcja 11 Praca domowa

Lekcja 1 Wprowadzenie
Lekcja 2 Zamieszanie z definicjami
Lekcja 3 Definicja Cycle Time w naszym kursie
Lekcja 4 Tworzenie wykresów Cycle Time
Lekcja 5 Czytanie wykresu Cycle Time, część 1
Lekcja 6 Czytanie wykresu Cycle Time, część 2
Lekcja 7 Wykres histogramu Cycle Time
Lekcja 8 Czytanie wykresu histogramu Cycle Time
Lekcja 9 Wykorzystanie Cycle Time
Lekcja 10 Używanie arkusza kalkulacyjnego
Lekcja 11 Praca domowa

Lekcja 1 Wprowadzenie
Lekcja 2 Czym jest flow?
Lekcja 3 Systemy Pull
Lekcja 4 Co to jest Cumulative Flow Diagram i czemu jest przydatny?
Lekcja 5 Tworzenie i własności Cumulative Flow Diagram i jego własności, część 1
Lekcja 6 Tworzenie i własności Cumulative Flow Diagram i jego własności, część 2
Lekcja 7 Czytanie Cumulative Flow Diagram
Lekcja 8 Najczęstsze wzorce Cumulative Flow Diagram i co można z tym zrobić
Lekcja 9 Praca domowa

Lekcja 1 Wprowadzenie
Lekcja 2 Prawo Little’a wstęp
Lekcja 3 Prawo Little’a – jak to działa?
Lekcja 4 Prawo Little’a jak stosować a czego nie robić?
Lekcja 5 Prognozowanie
Lekcja 6 Praca domowa

Lekcja 1 Wprowadzenie
Lekcja 2 Definicja WIP Age
Lekcja 3 Metryki WIP Age – wykresy i odczytywanie
Lekcja 4 Metryki WIP Age – jak stosować
Lekcja 5 Dlaczego musisz stosować WIP Age?
Lekcja 6 Błędy i praca domowa

Lekcja 1 Wprowadzenie
Lekcja 2 Dobre używanie metryk
Lekcja 3 Błędy i grzechy używania metryk, część 1
Lekcja 4 Błędy i grzechy używania metryk, część 2
Lekcja 5 Wprowadzanie metryk w organizacjach
Lekcja 6 Wprowadzanie metryk w zespołach
Lekcja 7 Narzędzia do wprowadzenia metryk
Lekcja 8 Własne metryki
Lekcja 9 Balans metryk
Lekcja 10 Goal-Question-Metric
Lekcja 11 Kadencje metryk
Lekcja 12 Antypaterny metrykowe
Lekcja 13 Tematy z ankiety
Lekcja 14 Źródła wiedzy

Lekcja 1 Powitanie
Lekcja 2 Co może nam dać prognozowanie?
Lekcja 3 Problemy z prognozowaniem linowym
Lekcja 4 Jak estymować i dlaczego wcale?
Lekcja 5 Potrzeby biznesowe prognozowania
Lekcja 6 Prognozowanie z użyciem Cycle Time, część 1
Lekcja 7 Prognozowanie z użyciem Cycle Time, część 2
Lekcja 8 Prognozowanie Monte Carlo – Na kiedy? Filozofia!
Lekcja 9 Prognozowanie Monte Carlo – Bez danych historycznych
Lekcja 10 Prognozowanie Monte Carlo – Ryzyka
Lekcja 11 Prognozowanie Monte Carlo – Wyniki
Lekcja 12 Prognozowanie Monte Carlo – Dane historyczne
Lekcja 13 Prognozowanie Monte Carlo – Na kiedy i ile zrobimy?
Lekcja 14 Prognozowanie Monte Carlo – Uwaga, niebezpieczeństwo!

Lekcja 1 Powitanie
Lekcja 2 Problem z Velocity i Story Points
Lekcja 3 Jak sobie poradzić?
Lekcja 4 Webinar – Czy jest coś poza Story Pointami?

Lekcja 1 Powitanie
Lekcja 2 Scrum Guide po metrykach
Lekcja 3 Wykresy burn-up&down
Lekcja 4 Moje metryki w Scrum

Lekcja 1 Powitanie i narzędzie PaceMkr
Lekcja 2 Korzystanie z PaceMkr

Lekcja 1 Powitanie
Lekcja 2 Jak działa system Nave?
Lekcja 3 Dashboard
Lekcja 4 Cumulative Flow Diagram
Lekcja 5 Cycle Time
Lekcja 6 WIP Age
Lekcja 7 Throughput
Lekcja 8 Monte Carlo

  1. Troy Magennis: Forecasting Disaster – my top 10
  2. Andy Hiles: Applying Scrum with Kanban
  3. Vasco Duarte: Why all attempts to improve estimation have and will continue to fail
  4. Mark Shead: Misleading with metrics
  5. Louis-Philippe Carignan: Experience report with implementing flow metrics in Scrum teams

Wszystkiego zwinnego!