Tanner Wortham: Które metryki będą użyteczne dla mojego zespołu?

Bez wątpienia podstawową metryką postępu prac jest działające oprogramowanie. Ważne zatem jest jak często zespół dostarcza działające oprogramowanie na produkcję aby klienci mogli go używa. Zatem które metryki użyteczne dla zespołu mogą w tym pomagać? Zwykle wiemy sporo o klientach a stosunkowo niewiele o zespołach i ich współdziałaniu, procesach i samych ludziach, którzy pracują nad…

Mattia Battiston: Metryki Kanban w praktyce.

Dlaczego stosujemy metryki? – ciągłe usprawnianie – prognozowanie przyszłościMetryki stosujemy w oparciu o działanie systemu. Dla poprawności danych a co za tym idzie metryk, istotna jest również stabilność systemu. Moje zdanie jest takie, że ma to znaczenie w każdym systemie – zebranie i analiza danych może pokazać jak i gdzie niestabilny jest system, dzięki czemu…

Larry Maccherone: Na kiedy to będzie?

Uprzedzenia zjadają dobre decyzje na śniadanie. Ucząc się prognozowania statystycznego uczymy się pokonywać uprzedzenia. Każda decyzja jest prognozą – zakładamy, że wybrana przez nas opcja będzie miała lepszy rezultat od innych rozważanych opcji. Gdy spytasz kogoś dlaczego podjął taką decyzję – zapewne usłyszysz wyjaśnienia. Ciekawsze może być kolejne pytanie: jakie inne alternatywy miałeś? Jak dużo…