Przejdź do treści

Troy Magennis: 5 cennych wskazówek dla prognozowania

George E.P. Box: „Wszystkie modele są błędne. Niektóre są użyteczne.”

Wystarczy, że estymacje stworzone przy użyciu modeli statystycznych są lepsze niż te powstałe na bazie opinii i intuicji.

Metody estymacji:

  • opinia ekspertów – jest podatna na przeoczenia i błędne opinie a dodatkowo jest bardzo droga, ponieważ czas ekspertów jest drogi. Eksperci bazują na własnym doświadczeniu.
  • zakres opinii ekspertów – próbujemy poruszać się w jakimś zakresie pomiędzy minimalną i maksymalną estymacją, która jednak dalej opiera się na opinii ekspertów. Eksperci bazują na własnym doświadczeniu.
  • regresja liniowa – estymacja przyszłych wartości na podstawie liniowego trendu
  • prognozowanie statystyczne – estymacja z wykorzystaniem technik modelowania na podstawie dostępnych danych

Estymacja powinna być używana do wybrania najlepszej z dostępnych opcji. Jest to użyteczne do szybkiego odrzucania biznesowo słabych rozwiązań.

5 porad kiedy estymujesz

  1. Nie estymuj jeżeli nie musisz
  2. Estymuj w możliwie największych jednostkach
  3. Używaj zarówno danych jak i oceny eksperta
  4. Określ rozsądne daty oraz plan dostarczenia
  5. Śledź założenia, które okazały się nietrafione