|

Daniel Vacanti: Twój projekt jest jak huragan – przewiduj go właśnie tak.

Take away Projekt jest jak huragan:

  1. Myśl statystycznie nie deterministycznie.
  2. Ciągle aktualizuj swoją prognozę.
  3. Skracaj czas na jaki prognozujesz.

Pierwsze pytanie jakie usłyszysz od klienta to „Na kiedy to będzie?”

Jest nawet gorzej. Klient oczekuje odpowiedzi na to pytanie w bardzo konkretnej formie: końcowej daty lub ilości dni lub godzin.

Przykładowo, jeżeli 1 grudnia powiemy klientowi, że dostarczymy coś w 30 dni – kiedy będzie on oczekiwał swojej funkcjonalności?

Skoro klient oczekuje określenia czasu dostarczenia – właśnie to powinniśmy mierzyć. Aby to zrobić wystarczą nam tylko 2 informacje: data rozpoczęcia pracy nad zadaniem i data ukończenia pracy nad zadaniem.

W USA jest agencja zajmująca się śledzeniem i przewidywaniem huraganów. W momencie powstawania huraganu podają prawdopodobny jego przebieg z 60% pewnością. Nie da się przewidzieć wszystkich elementów składowych w związku z tym przewidywanie trasy hurganu musi być właśnie statystyczne. Podobnie jest w projektach – na ich przebieg wpływa bardzo wiele zmiennych czynników trudno więc określić „na kiedy to będzie”. Tak na prawdę istnieje więcej niż jeden możliwy wynik.

Przewidywania dotyczące przebiegu huraganu jest nieustanie aktualizowane wraz z otrzymywaniem kolejnych danych. Podobnie powinno być w projekcie. W trakcie jego trwania dostajemy nowe informacje, zmienia się wiele czynników, które wpływają na ostateczny wynik pracy, w związku z czym prognozy projektowe powinny być ciągle aktualizowane.

Przewidywania dotyczące huraganu są opracowywane na krótkie okresy czasu, ponieważ ciągle następują zmiany. Podobnie w projekcie estymacja statystyczna dla krótszych okresów czasu jest lepsza niż dla dłuższych.

Estymacja powinna zawierać dwie składowe: zakres dat i ich prawdopodobieństwo.

Dzisiaj możesz przeczytać również Larry Maccherone: Wpływ mierzalnej zwinności na projekty.

Źródło oryginalnej prezentacji

Podobne wpisy